Du är här

Karagrupp

Karagrupp, en grupp för karar! På karagrupp kommer vi att lära oss om att vara karar. Vi kommer att se på manlighet ur ett bibliskt perspektiv, fundera på olika frågor, göra något praktiskt och helt enkelt bli bättre karar.

Ledare: Alan Kongari, Eino Valkola, Nico Villanen & Valter Enlund

Anmäl dig till MVV2017-18!

Yhdessä

People